อาการที่บ่งบอกถึงการเสี่ยงเป็นมะเร็งดูได้จากอะไร

วิธีสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย พอที่จะตั้งข้อสงสัยว่ามีอาการเกิดมะเร็งในระยะแรก เนื่องจากในช่วงแรกจะไม่พบอาการใด ๆ แต่พอที่เราจะฟังสัญญาณของร่างกายได้ ดังนี้

อาการนกเขาไม่ขัน

1.ไอ มีอาการเสียงแหบอยู่เรื่อย ๆ โดยที่หาสาเหตุไม่ได้

2.สำหรับคุณผู้หญิง เลือดออกกะปริดกะปรอยหรือตกขาวทางช่องคลอด

3.กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร ท้องอืด และผอมลงมาก

4.ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะที่ผิดปกติวิสัย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ควรระวัง

5.พบว่าเป็นตุ่ม ก้อน เต้านม ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม หรือแผลที่ผิวหนัง ที่ลิ้นโตขึ้นผิดปกติ

6. พบเห็น หูด หรือปานที่โตขึ้นผิดปกติ

7.มีอาการแผลเรื้อรัง ไม่รู้จักหายและโตขึ้น

ส่วนสิ่งแวดล้อมหรือการประกอบอาชีพ ที่หลีกเหลี่บงไม่ได้นับว่า เป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสารกัมมันตภาพรังสีเป็นระยะเวลานานหลายปี โอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ผู้ที่้ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องสารเคมี ที่รุนแรง อีกทั้งพฤติกรรมเสี่ยงส่วนตัว เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่มาก ๆ ก็มีย่อมมีอาการเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในปอดสูงได้มากกว่าคนปกติ หรือแม้แต่ผู้ที่มีประวัติการร่วมเพศตั้งแต่อายุน้อย ๆ หรือพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ ก็พบว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศได้มากกว่าคนปกติทั่วไป

นอกจากอาการเหล่านี้ ยังต้องพิจารณาดูได้จากประวัติของครอบครัว ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคสืบเนื่องมาจากพันธุกรรมโดยตรง แต่มีความโน้มเอียงที่จะเกิดในพี่น้องครอบครัวเดียวกันได้ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม เป็นต้น ดังนั้นการรักษาสุขภาพเชิงป้องกันโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายนับเป็นวิธีเชิงป้องกันได้ดีที่สุด